Het koor

Wij werken graag mee aan zangdiensten en kerkdiensten. Ons koor bestaat uit 35 leden met een boodschap om op een eenvoudige manier zingend te evangeliseren met prachtige liederen. Bijvoorbeeld “Er is een God die hoort”.

We bestonden uit 2 koren en we zijn in 2008 middels een fusie samen verder gegaan als Groot Evangelisatiekoor Leeuwarden. In oktober 2022 zijn wij een vereniging zonder winstoogmerk geworden onder de naam: Evangelisatiekoor Leeuwarden.

We vragen ook van onze leden om aan elkaar te denken in deze voor veel leden moeilijke tijd. Een kaartje of telefoontje kan zoveel betekenen!

Indien u ons koor een warm hart toedraagt, kunt u ons steunen door middels van  een donatie.

Ons bankrekeningnummer is:

NL 10 INGB 0003 7834 22                                            t.n.v. Evangelisatiekoor Leeuwarden

 

Nieuws van het koor

Maart 2024

Nieuws Evangelisatiekoor Leeuwarden

Het Evangelisatiekoor Leeuwarden is na de Kerstperiode nu aan het repeteren voor de Paaszangdienst van 1 april 2024 in de Oase

Iedere dinsdagavond is er repetitie van 19.45uur t/m 21.45 uur.

Door vergrijzing en gezondheid is het koor op zoek naar nieuwe leden, vooral zoeken we nu Tenoren en Bassen.

Iedereen die van zingen houd is daarom welkom om een proef zangavond bij te wonen samen met onze nieuwe dirigent en het koor. U bent van harte welkom. Zingen maakt blij!

Het koor hoopt met veel elan weer medewerking aan kerkdiensten en vieringen te verlenen.

Voor contact;

gvansilfhout@hotmail.com

 

Concert agenda

1 april 2024 de Oase , Leeuwarden  Paaszangdienst

 

 

 

 

Veni, Jesu

Veni Jesu, een prachtig lied van de componist Luigi Cherubini (1760 – 1842), uitgevoerd door ons koor in de Grote-of Jacobijnerkerk in Leeuwarden tijdens de Kerstzangdienst 2019.

Pin It on Pinterest