Het koor

Wij werken graag mee aan zangdiensten en kerkdiensten. Ons koor bestaat uit 35 leden met een boodschap om op een eenvoudige manier zingend te evangeliseren met prachtige liederen. Bijvoorbeeld “Er is een God die hoort”. Sinds 28 september 2021 heeft het koor in de persoon van Willem Kuipers een nieuwe dirigent. Enthousiast is hij begonnen met de wekelijkse repetities.

Het koor heeft op 21 April 2014 haar 65 jaar zingen in de Koepelkerk gevierd. Wij zingen vanaf december 2014 op 2e Kerstdag en 2e Paasdag in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Bij deze diensten is Martin Mans onze vaste organist. Sydo van der Bijl en Douwe Veenstra zijn zeer gewaardeerde trompettisten bij deze diensten. Daarnaast zingen we in bejaarden – verpleeghuizen.

We bestonden uit 2 koren en we zijn in 2008 middels een fusie samen verder gegaan als Groot Evangelisatiekoor Leeuwarden.  Op 10 oktober 2023 is het koor als vereniging doorgegaan als Evangelisatiekoor Leeuwarden. Wij zijn als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 88004694.  Wij oefenen iedere dinsdagavond om 19.45 t/m 21.45 in kerkgebouw “De Morgenster”. Als U het ook mooi vind en graag zingt in een koor, dan bent U van harte welkom, om een repetitieavond van het koor bij te wonen, en mee te zingen.
Het Bestuur.

In het kort

Opgericht: 1949, in huidige vorm
sinds 2008
Dirigent: Willem Kuipers
Koorleden: 35

15 Sopranen

13 Alten

4 Tenoren

3 Bassen 

We zingen hoofdzakelijk geestelijke liederen uit diverse bundels en van diverse componisten, voornamelijk in het Nederlands, Fries en enkele in het Duits of Engels.

Zingt u mee?

Het Evangelisatie Koor Leeuwarden is op zoek naar U die van zingen houdt. Het koor zoekt Alten, Tenoren en Bassen. U bent van harte welkom om een repetitieavond op dinsdagavond bij te wonen.

Het koor zingt graag in kerken en tehuizen, en op 2e Paasdag en 2e Kerstdag traditie in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Ons koor en dirigent verheugen ons op een bezoek van U op dinsdagavond in de Morgenster. Aanvang 19.45 uur.

Neem contact met ons op

Bestuur

Voorzitter: Eddy de Boer
Vice Voorzitter: Geurt van Silfhout
Secretaris: Hanneke Draaisma
Penningmeester: Berber Peeringa
Koormeester: vacant
Muziek Comm: Dries Mulder

info@evangelisatiekoorleeuwarden.nl

 

Pin It on Pinterest